Vad har du förberett för morgondagen?

Ämne: Vad har du förberett för morgondagen.
Föreläsare: Aqif Saliji