De tre grunderna del 22.

Bok: De tre grunderna del 22
Författare: ash-shaykh Muhammad ibn ‘Abdul-Wahhâb, med ash-shaykh Sâlih Âl ush-Shaykhs förklaring.
Föreläsare: Aqif Saliji.