Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Sharh asl is-sunnah wa i’tiqâd id-dîn del 12.

Bok: Sharh asl is-sunnah wa i’tiqâd id-dîn
Författare: De två imamerna abu Hâtim ar-Râzî och abu Zur’ah ar-Râzî med ash-Shaykh ’Abdul-’Azîz ar-Rajhî’s förklaring
Föreläsare: Aqif Saliji.