´Aqîdah

عقيدة – Islamisk dogm och troslära enligt Qur’ânen och Sunnah utifrån Salafs förståelse.