Usûl us-Sunnah del 5.

Bok: Usûl us-Sunnah del 5
Författare: al-Imâm Ahmad ibn Hanbal med shaykh Rabî´ ibn Hâdî al-Madkhalî’s förklaring.
Föreläsare: Aqif Saliji.